Förvisso är vi långt ifrån det papperslösa samhället.  Men alltfler av oss väljer att ta emot fakturor digitalt. 21 Grams skickar  årligen miljontals eFakturor till de svenska internetbankerna. Och fler lär det bli.

Än så länge tar de flesta emot fakturor via den fysiska brevlådan. Men eFaktura är idag en etablerad och ständigt växande kommunikationskanal som efterfrågas av mottagarna i allt större utsträckning.

Du kan med fördel vända dig till 21 Grams för distribution av eFakturor, oavsett om dina mottagare är privatpersoner eller företag. Vi är en så kallad CTD, certifierad teknisk distributör, i Sverige och kan skicka eFakturor till internetbanker i hela Norden. .

”21 Grams skickar  årligen miljontals eFakturor till de svenska internetbankerna.”

Utöver eFakturor med distribtion till internetbanker leverar 21 Grams även eFakturor till företag via operatörer i de vanligaste formaten till exempel Svefaktura, Finvoice och EHF. Inom ramen för det vi kallar iMail kan du kombinera flera av våra tjänster. Förutom eFaktura och Fysiska brev även eArkiv, epost och eBrevlåda.

Tre goda skäl att välja 21 Grams

Enkelt. Det finns mycket att vinna på att ha en leverantör som hanterar samtliga kommunikationskanaler till era mottagare

Automatiserat. Hela hanteringen är automatiserad, vilket innebär att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv, komplett, snabb och säker tjänst.

Effektivt. Att distribuera eFakturor direkt in i svenska internetbanker är effektivt för både dig och kunden. Det är säkrare och mer kostnadseffektivt jämfört med andra distributionsvägar. Det är dessutom en lösning som gör det bekvämare för kunden.

Det goda exemplet

Mer än tre miljoner svenskar har tv-licens. Idag är det cirka en tredjedel som betalar den via eFaktura. Cirka 100 000 licensbetalare byter varje år från pappersfaktura till eFaktura. För Radiotjänst är de ett absolut måste att allt fungerar. Läs mer om hur vi hjälpte Radiotjänst.

Ska vi kontakta dig?


Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta mig redan idag så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig till till ett effektivare, flexiblare distribution av fakturor.

Maila Dan Ring Dan